Sắp xếp :

Vú sữa bonsai khủng

525.000.000₫ 656.000.000₫

Phát tài núi đẹp

85.000.000₫ 140.000.000₫

Đào tiên bonsai đẹp

68.000.000₫ 78.000.000₫

Lài tây cổ thụ

45.000.000₫ 55.000.000₫

Cây Ngâu cổ thụ

38.000.000₫ 48.000.000₫

Cây Khế đẹp

8.000.000₫ 10.000.000₫

Xoài Đài Loan

5.000.000₫ 6.000.000₫

Vạn niên tùng bonsai

3.500.000₫ 4.500.000₫
Hotline: 0913342211