Sứ cùi - Plumeria rubra

Còn hàng

Plumeria rubra có nhiều dạng Plumeria rubra f. rubra : hoa màu hồng, tâm vàng. Plumeria rubra f. lutea : hoa vàng, đôi khi pha hồng. Plumeria rubra f. acutifolia : hoa trắng, tâm vàng, đôi khi pha hồng. Plumeria rubra f. tricilor : hoa trắng, rìa hồng, tâm vàng. Một số dạng hoa sứ là cây lai giữa Plumeria rubra với Plumeria obtusa (sứ lá tù), các dạng này có lá tù hơn Plumeria rubraPlumeria rubra có nhiều dạng 

  • Plumeria rubra f. rubra: hoa màu hồng, tâm vàng.
  • Plumeria rubra f. lutea: hoa vàng, đôi khi pha hồng.
  • Plumeria rubra f. acutifolia: hoa trắng, tâm vàng, đôi khi pha hồng.
  • Plumeria rubra f. tricilor: hoa trắng, rìa hồng, tâm vàng.

Một số dạng hoa sứ là cây lai giữa Plumeria rubra với Plumeria obtusa (sứ lá tù), các dạng này có lá tù hơn Plumeria rubra

Click vào Menu Liên Hệ để xem nhé

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0913342211