Cây Khế đẹp

Còn hàng

8.000.000₫ 10.000.000₫

Qui cách cây khế :

Chiều cao : 4-5m

Chu vi : 8-cm

Hàng dưỡng sẵn, trồng bao sống

 

Cập nhật ngày 20/10/2019Qui cách cây khế :

Chiều cao : 4-5m

Chu vi : 8-cm

Hàng dưỡng sẵn, trồng bao sống

 

Cập nhật ngày 20/10/2019

Click vào Menu Liên Hệ để xem nhé

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0913342211